”Uusi Pirkkala” – harvainvaltako?

24.9.2016

Valtuusto päätti maanantaina 12.9. kunnan uuden organisaation perusrakenteesta. Valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kunnassa on jatkossa vain kaksi toimialalautakuntaa (hyvinvointi sekä tekniikka ja ympäristö).

Sen lisäksi on valiokuntia. Valiokuntien lukumäärää, tehtäviä ja kokoa ei määrätä ennalta, vaan niitä perustetaan tarpeen mukaan. Osa valiokunnista on pysyvämpiä, osa määräaikaisia.

 

Pirkkalan vasemmisto ei ole kaikin osin pitänyt näitä linjauksia kuntademokratiaa edistävinä.

 

Budjettivaltaa käyttävien lautakuntien vähentäminen merkitsee sitä, että todellinen päätösvalta keskittyy yhä harvempiin käsiin. Mammuttilautakunnissa päätösten kirjo on suuri eikä lautakunnan jäsen välttämättä voi hallita riittävästi kaikkia asioita, joista joutuu päättämään.

 

Vapaamuotoisten valiokuntien taas nähdään muodostuvan pitkälti ”kahvikerhoiksi”, joissa saatetaan kyllä ideoida ja kiistellä asioista, mutta varsinkin tapauksissa, joissa ei saavuteta yksimielisyyttä, asiallinen päätösvalta jää valmistelusta vastaaville virkamiehille.

 

Tulevaisuudessa voidaan ennakoida entistä tiukempaa taloutta ja uusia leikkauspäätöksiä. Vain ne elimet, jotka käyttävät budjettivaltaa, voivat vaikuttaa siihen, mistä kunta säästää ja mihin panostetaan. Niukkuuden aikana tämän poliittisen harkinnan merkitys korostuu.

 

Nyt Pirkkalassa tätä valtaa ollaan keskittämässä yhä harvemmille. Eikä se tiedä hyvää niille, joilla jo nyt menee huonosti.

 

Jouni Kallioluoma Vasemmistoliitto, Pirkkala