Pirkkalassa äänestettiin lasten oikeuksia vastaan

26.11.2016

Esitys subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden takaamisesta kaikille Pirkkalan lapsille äänestettiin kumoon Pirkkalan valtuustossa. Tässä yhdessä Suomen rikkaimmista kunnista ei muka ole varaa tuottaa lasten hyvinvointia tukevia varhaiskasvatuspalveluja kaikille lapsille, vaan perheet, joissa on esimerkiksi työttömyyttä, rajataan sen ulkopuolelle. Ongelmiin syyttömät lapset pahimmassa tapauksessa leimautuvat ja saavat joka tapauksessa huonommat eväät elämäänsä kuin ikätoverinsa. Näin köyhyydestä tuotetaan lisää köyhyyttä.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus juontuu perusporvarihallituksen leikkaustoimenpiteistä, jotka asettavat lapset eriarvoiseen asemaan kestämättömillä ja syrjivillä perusteilla. Nykyaikaisen varhaiskasvatuksen tehtävä ei missään tapauksessa ole toimia lasten säilytyspaikkana, vaan toiminnalla valmistetaan lapsia kouluun ja pidemmälle elämään ja näin ehkäistään monia ongelmia tulevaisuudessa. Säästäminen tästä on lyhytnäköistä ja voi kostautua myöhemmin moninkertaisina kustannuksina.


Valtuuston budjettikäsittelyssä valtuutettu Rauno Lehtinen teki Mikko Kuopan ja Harri Aallon kannattamina ehdotuksen, että sivistyslautakunnan toimintamenoihin (varhaiskasvatus) lisättäisiin 150 000 €, millä summalla olisi voitu poistaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus ja kaikille Pirkkalan lapsille järjestää saman tasoinen varhaiskasvatus.


Äänestys päättyi lukemiin 33 - 10, joten Lehtisen esitys hylättiin eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta palautettu Pirkkalan lapsille. Subjektiivista päivähoitoa vastustivat kokoomuslaiset, perussuomalaiset ja yhtä lukuunottamatta keskustan valtuutetut sekä pääosa sosiaalidemokraateista. Sama porukka on olevinaan huolissaan siitä, ettei jälkipolville saisi jättää velkoja. Leikkaaminen, joka vaikeuttaa jälkipolvien selviytymistä yhä kovenevassa yhteiskunnassa ei näitä "huolestuneita" huoleta. Oma suu on sittenkin lähempänä kuin kontin suu.

Jouni Kallioluoma

Liitteet

  • Äänestysluettelo.pdf (31 kB)
    Näin Pirkkalan valtuutetut äänestivät subjektiivisesta päivähoidosta; sitä kannattaneet äänestivät EI ja vastustaneet JAA.