Pirkkalan vasemmistolta sosiaalisia aloitteita joulukuun valtuustossa

12.12.2016

Pirkkalan valtuustossa vasemmiston valtuutetut Mikko Kuoppa ja Rauno Lehtinen jättivät aloitteet sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon käynnistämiseksi Tampereen kaupunkiseudulla ja sosiaalisen luototuksen käynnistämiseksi Pirkkalassa.

Sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto

Seudullisen MAL-sopimuksen mukaan kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi sopimuskunnissa rakentaa paljonkin enemmän, kuin viime vuosina on tosiasiallisesti rakennettu. Syynä on mm. se, että sosiaalisesta asuntotuotannosta aikaisemmin vastanneet toimijat ovat siirtyneet entistä enemmän markkinaehtoiseen toimintamalliin.

Valtuutettu Mikko Kuopan mukaan on tunnustettava, ettei markkinaehtoinen kovan rahan asuntotuotanto kykene ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden mukanaan tuomaa rikkautta; niille toimijoille vain euro on ”konsultti”. Asian vastuulliseen ratkaisuun tarvitaan yhteiskunnallista toimijaa. Koska ongelma on seudullinen, myös ratkaisun on oltava seudullinen.

Kuoppa esittää, että Pirkkalan kunnan pitää välittömästi ryhtyä toimiin yhdessä kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa seudullisesta sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaavan toimijan perustamiseksi ja sen toiminnan käynnistämiseksi.

 

Sosiaalinen luototus

Valtuutettu Rauno Lehtinen toteaa, että Pirkkalassa on pariinkin otteeseen selvitelty sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa. Myönteiseen päätökseen ei asiassa kuitenkaan ole päästy. Sosiaalinen luototus maksaa itse itsensä, koska luoton saamisen edellytyksenä on, että hakija pystyy maksamaan luoton takaisin ja että velkojen kokonaistilanne tulee järjestetyksi. Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloa tai ansiosidonnaista päivärahaa.

Tampereella on käynnistetty sosiaalinen luototus ja kokemukset siitä ovat olleet positiivisia. Pirkkalassakin olisi aikaisemman valmistelun perustalta sekä naapurikaupungista malleja ja kokemuksia hakien helppo käynnistää sosiaalinen luototus.

Lehtinen esittää, että Pirkkalan kunnan pitää välittömästi ryhtyä toimiin sosiaalisen luototuksen käynnistämiseksi.

 

Jouni Kallioluoma

Liitteet