Kelan valmius toimeentulotuen maksamiseen petti

8.3.2017

Toimeentulotuen perusosan maksaminen Kelan toimesta piti vähentää asukkaiden eriarvoisuutta, että koko Suomessa etuuden saa samoilla perusteilla ja vähentää byrokratiaa. Nyt kymmenet tuhannet ihmiset ovat taloudellisessa hädässä, koska Kela ei ole pystynyt hoitamaan hakemusten käsittelyä määräajassa ja on syntynyt pitkät jonot Kelan toimistoihin. Näitä kaikkia asioita ei pystytä hoitamaan sähköisesti monesta eri syystä. On päästävä henkilökohtaisesti Kelan virkailijan puheille.

Nyt toimeentulotuen saaja joutuu usein Kelan lisäksi vielä kääntymään oman kunnan sosiaalityöntekijän puoleen saadakseen tarvitsemaansa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturva, jonka perustuslaki takaa pulaan joutuneelle ihmiselle. Yhden luukun periaate ei uudistuksessa toteutunut, vaan pienituloinen tai kokonaan tuloton ihminen on edelleen pompoteltavana luukulta toiselle.

Suomen poliittiset päättäjät eivät näytä ymmärtävän, kuinka vaikea taloudellinen asema suomalaisilla köyhillä on. Leipäjonot eivät ole sivistysvaltion sosiaaliturvaa, vaikka ne ovat monelle nyt välttämättömiä nälän karkottamiseksi.

Toimeentulotuen maksatuksen uudistus on mittasuhteiltaan vain pieni osa verrattuna suunnitelmiin järjestää Sote-palvelut maakuntavetoisiksi. Nyt ollaan tekemässä historiallisen suurta muutosta terveys- ja sosiaalipalveluihin. Muutosta runnotaan eteenpäin suurella kiireellä välittämättä lukuisten asiantuntijoiden varoituksista.

Hallituksessa on henki; tuli mitä tuli, maksoi mitä maksoi. Hallituspuolueiden kansanedustajien on hyväksyttävä sote-lait eduskunnassa.

Pirkkalassa ollaan tekemässä palveluverkkoselvitystä, joka sinänsä on hyvä asia. On kuitenkin pelättävissä, että eräiden virkamiesten lähtökohtana on Pirkkalan terveyskeskuksen vuodeosaston lopettaminen. Ensimmäinen kysymys on, vähentääkö sote vuodepaikkojen tarvetta, jota en usko. Miksi Pirkkalaiset vuodehoitoa tarvitsevat potilaat pitäisi kärrätä ympäri maakuntaa, jos jossain sattuisi olemaan vuode vapaana. Maakunta ei varmasti ole ensimmäisenä rakentamassa uusia vuodeosastoja lakkautettujen tilalle.

Ambulanssiyrityksille näistä keskittämisistä syntyy lisää bisnestä. Voi kysyä onko se potilaan tai yhteiskunnan etu. Miten omaisilla, jos ei ole omaa autoa, on mahdollista käydä tapaamassa omaistaan.

Maakunnilta puuttuu todellinen päätösvalta. Miten ne järjestävät sote-palvelut, koska rahoituksesta päättää valtiovarainministeri. Jos rahat eivät riitä, miten sitten potilaat hoidetaan. Korotetaanko sairaiden maksutaakkaa entistä korkeammaksi? Jo nyt Suomessa omavastuuosuudet ovat kohtuuttoman korkeat.

Mielestäni Pirkkalassa tulee toimia niin, että oma vuodeosasto säilyy terveyskeskuksessa ja sosiaalityöntekijöille järjestetään tilat Pirkkalassa jotta sosiaalipalvelut säilyvät lähipalveluina.

Mikko Kuoppa, Pirkkalan Vasemmistoliitto