Marko Jarva pormestariksi, vasemmistolle niukasti luottamustehtäviä

21.6.2017

Kuntavaalien tulos ja seitsemän (7) äänen puuttuminen aiheutti sen, että Pirkkalan vasemmisto sai valtuustoon vain kaksi (2) paikkaa 43:sta. Tämä heijastuu myös luottamustehtävien jakoon.

Pirkkalan vasemmisto ei saanut varsinaisia jäseniä ns. toimialalautakuntiin eli hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskuntalautakuntaan lainkaan, vaan nyt oli tyytyminen varajäsenyyksiin.

Kunnanhallituksen jäsenyys piti jakaa kristillisdemokraatien kanssa niin, että vasemmisto toimii kunnanhallituksessa kaksi vuotta vuosina 2017-2019 ja KD jatkaa seuraavat kaksi vuotta. Kunnanhallituksessa on alkukauden edustajanamme Rauno Lehtinen. Jouni Kallioluoma toimii hänen varajäsenenään. Kunnanhallitus on kunnan keskeisintoimijaja toimeenpanija.

Hyvinvointilautakunnan varajäsenenä toimii Senni Almusa. Lautakunta päättää mm. SOTE-asioista, koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja kirjasto- sekä kulttuuriasioista.

Yhdyskuntalautakunnan varajäsenenä toimii Marketta Hyvärinen. Tälle lautakunnalle puolestaan kuuluvat maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä konkreettiseen kunnan infrastruktuuriin kuuluvat asiat.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Mikko Kuoppa. Lautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan eri toimielimet täytäntöönpanevat kunnan luottamuselinten tekemät päätökset.