Puoluekokousaloite valtakunnallisten ay-tapaamisten järjestämisestä

15.7.2019

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään 15.-17.11.2019 Kuopiossa. Pirkkalan vasemmisto on tehnyt puoluekokoukselle aloitteen valtakunnallisten ay-tapaamistwn järjestämisestä.

Vasemmistoliitolla on ollut merkittävä rooli työelämän kehittämisessä ja työpaikkakohtaisessa edunvalvonnassa. Työelämän jatkuva muutos ja ammatillisen järjestäytymisen suosion lasku sekä ay-liikkeen vasemmistoaktiivien sukupolvenvaihdos tuovat lisää haasteita vasemmiston ay-toiminnalle erityisesti työpaikkatasolla.

Vasemmistoliiton työpaikka-aktiivien edunvalvonta- ja poliittisen työpaikkatoiminnan osaamisen siirtäminen uudelle vasemmistosukupolvelle tulee nostaa yhdeksi Vasemmistoliiton ay-politiikan kehittämiskohteeksi.

Vasemmistoliiton menettämien duunariäänestäjien luottamus puolueeseen voidaan palauttaa aktiivisella jäsenistön etujen mukaisella valtakunnallisella ja työpaikkatason ay-politiikalla, jolloin myös äänestäjä osaa tehdä eron esimerkiksi Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton välillä.

Tavoitteen toteuttamiseksi Pirkkalan Vasemmistoliitto esittää, että Vasemmistoliitto järjestäisi vuosittain valtakunnallisia ay-tapaamisia yhdessä ay- liikkeen vasemmistoryhmien kanssa työntekijöiden edunvalvontaan ja työelämän muutokseen sekä hallituspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä.

Pirkkalan Vasemmistoliitto