Maapolitiikasta vielä

1.4.2020

Kokoomuspuheenjohtajat vastasivat kirjoitukseeni, jossa olin huolissani Pirkkalan maapolitiikan tulevaisuudesta. Kiitos siitä, keskustelu on aina paikallaan ja siten voidaan avata asioita ja nähdä myös millä kulmilla poliittiset ryhmät asioita lähestyvät.

Kunnalla on lakiin perustuva kaavoitusmonopoli. Kunnalla on myös lukuisia lakiin perustuvia velvoitteita huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. Nämä asiat ja verotus liittyvät toisiinsa monella tavalla.

Maankäyttö on ala, jossa liikkuu suuria rahoja ja niitä tietysti kärkytään. Jos kunta noudattaisi maankäyttösopimuksiin nojautuvaa mallia, kävisi niin kuin kokoomusjohtajat itsekin kirjoittavat; kaavoitetun maan arvonnousu jaettaisiin kunnan ja maanomistaja kesken.

Pirkkalan nykyisellä maapoliittisella ohjelmalla pyritään siihen, että kaavoitetun maan arvonnousu koituu nimenomaan kunnan ja siten kuntalaisten hyväksi. Grynderit maksavat näin rakennusoikeuksista todellisen markkinahinnan. Tämä asetelma siis ilmeisesti haluttaisiin romuttaa ja päästää yksittäiset toimijat jakamaan kaavoituksesta koituvaa hyvää. Ne rahat olisivat kuntalaisten palveluista pois ja pitäisi kerätä veroina.

Samalla ns. raakamaan hinta kohoaisi, kun maapolitiikka mahdollistaisi erilaiset spekulaatiot. Kaikki sekin olisi kuntalaisten hyvinvointipalveluista pois tai lisänä veroäyrissä.

Maankäyttösopimuksista ei tietenkään ole edelleenkään tarve kokonaan pidättäytyä, mutta ne eivät voi olla pääsääntö. Nykyisen maapolitiikan mukaan niitä käytetään hyvin harkitusti, vain kunnan edun sitä vaatiessa erityisin perustein. Näin pitää olla jatkossakin, kuntalaisten eduksi.

Vasemmisto ajaa vain kaikkien kuntalaisten etua palvelevaa politiikkaa, ei harvojen etua.

Kirjoittajien viittaus erääseen riitatapaukseen ei liity nykyiseen maapolitiikkaan mitenkään.

Jouni Kallioluoma (Vas.)