Viva-Mari Rask jatkaa Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirin puheenjohtajana

29.11.2020

Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirin syyspiirikokous pidettiin lauantaina 28.11.2020 suurimmaksi osin etäkokouksena. Piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Virva-Mari Rask Lempäälästä. Varapuheenjohtajiksi valittiin Johannes Asikainen Tampereelta ja Anne Lappalainen Orivedeltä.

Henkilövalintojen ja muiden syyspiirikokousasioiden lisäksi piirikokous hyväksyi kannanoton, jonka mukaan ulkopuolisten talouskonsulttien vaikutusvalta on uhka demokratialle kunnissa. Pirkanmaan vasemmistoliitto vaatii avoimuutta ja tasapuolisuutta kuntien talouspäätöksiin myös koronakriisin oloissa. Päätökset täytyy tehdä avoimesti valtuuston jäseniä sitouttaen, ja vaihtoehtoja on punnittava aidosti. Lyhytnäköisen leikkauslinjan sijaan on nähtävä palvelujen arvo tulevaisuudelle.

Lisäksi kannanotossa painotetaan kunnallisten palvelujen merkitystä ja arvoa kuntalaisille sekä kiitetään hallitusta kuntien tukemisesta korona-aikana ja valtionosuuksien parantamisesta.

Kannanotto