Pirkkala oikeille raiteille

3.5.2021

Pirkkalan vasemmisto kannattaa hyviä julkisia palveluja kaikille kuntalaisille. Vaalitunnuksemme on ”Oikeus hyvään elämää kuuluu kaikille.” Ihmisille välttämättömien palvelujen tulee olla julkisesti tuotettuja ja kontrolloituja ja niitä tulee tarjota kaikille lompakon paksuuteen ja sukutaustaan katsomatta. Yksityisen ja kolmannen sektorin palveluja voidaan toki käyttää täydentävinä.

Nyt on entistä tärkeämpää huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Erilaiset rajoitukset ja mm. etäopetus ovat vaikeuttaneet lasten ja nuorten selviytymistä arjesta. Nyt ei voikaan olla edessä leikkausten ja säästöjen aika, vaan meidän on panostettava päiväkoteihin ja kouluihin riittävin resurssein, jotta hyvinvointivelka saadaan korjatuksi mahdollisimman nopeasti. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja tulevasuuteen kannattaa panostaa.

Myös ikääntyneiden palvelujen resursseista tulee pitää huolta. Pirkkalakin harmaantuu aika vauhtia ja ikääntyneiden määrän jatkuvasti kasvaessa joudutaan tälle sektorille järjestämään entistä enemmän erilaisia palveluja. Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalle jää merkittävä rooli kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Yksi vaaliteemoista näyttää olevan maapolitiikka. Hyvä niin, koska kyseessä on yksi kunnan tärkeimmistä toiminnoista. Maapolitiikan painoarvo kunnan päätöksenteossa vielä korostuu sote-uudistuksen myötä. Maapolitiikalla ja kaavoituksella luodaan kunnan tulevaisuutta; missä asutaan, missä yritetään, missä liikutaan jne. Siinä liikkuvat myös suuret rahat, joille varmaan olisi muitakin ottajia kuin Pirkkalan kunta - eli me kaikki kuntalaiset.

Nykyinen maapolitiikkaamme on ollut menestyksellistä, jopa valtakunnan tasolla esimerkkinä pidettävää. Nyt siihen ollaan kampeamassa muutoksia. Kun nykyisellä maapolitiikalla varmistetaan, että kuntalaiset saavat kaavoituksesta koituvan hyödyn mahdollisimman täysimääräisesti mm. palvelujen tuottamiseen, muutosta haluavat tavoittelevat suurempaa osuutta muille toimijoille. Peruskysymys onkin se, onko maapolitiikassa tärkeämpää tavoitella muutamien maanomistajien ja gryndereiden vai kaikkien lähes 20 000 kuntalaisen etua. Tätä kannattaa miettiä, kun maapolitiikasta kiistellään.

Pirkkala on pinta-alaltaan pieni kunta. Esimerkiksi moottoritien ja lentokentän takia kuntamme on varsin houkuttelevaa seutua sekä asua että yrittää. Olemmekin päässeet siitä monin tavoin hyötymään. Luontoalueita on vastaisuudessakin säilytettävä, mutta samalla kasvukunnan tarpeet pitää huomioida. Näiden tavoitteiden yhdistäminen edellyttää päättäjiltä viisautta. Pirkkalassa on tavoiteltu yhdyskuntarakenteen tiivistämistä joukkoliikennekäytävän eli käytännössä Naistenmatkantien varrelle. Sitä pitää jatkaa edelleenkin, koska näin voimme jättää suurempia luontoalueita kuntalaisten virkistyskäyttöön ja samalla torjua ilmastonmuutosta.

Niin, ja ratikasta varmaan kanssa kiistellään vaaleissa ja niiden jälkeenkin. Kantani asiaan tuli selväksi jo otsikossa.

Jouni Kallioluoma, vasemmiston pormestariehdokas