Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille - Vasemmiston eduskuntavaaliohjelma

31.1.2023 klo 13:00

Vasemmistoliitto on ollut hallituksessa mukana kääntämässä Suomen suunnan pois porvarihallitusten tuhoisasta leikkauspolitiikasta. Olemme pitäneet lupauksemme. Suomelle yhdessä asettamamme uusi suunta on johtanut ennätyksellisen korkeaan työllisyyteen ja hyvinvointivaltion vahvistamiseen. Olemme korottaneet eläkkeitä ja sosiaaliturvaa. Olemme investoineet koulutukseen, palauttaneet tasa-arvoisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille lapsille sekä varmistaneet nuorille toisen asteen koulutuksen laajentamalla oppivelvollisuutta ja tekemällä toisesta asteesta maksuttoman. Teemme työtä ihmisten oikea-aikaiseen hoitoon pääsyn eteen seitsemän päivän hoitotakuulla.

Energiakriisi on osoittanut, että meidän on katkaistava fossiiliriippuvuutemme keskittymällä reiluun siirtymään ja rakentamalla vahva kotimainen uusiutuvan energiantuotannon infrastruktuuri.

Korjaamalla verotuksen suurimmat epäoikeudenmukaisuudet sekä tukkimalla rikkaiden verovälttelyn mahdollisuudet voimme vahvistaa hyvinvointipalveluiden ja koulutuksen rahoituspohjaa.

Maailman kriisit ja sodat, luontokato ja pandemiat ovat asioita, joihin yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet ovat pienet. Yksilöiden on liittouduttava yhteen ja koottava voimansa muutoksen puolesta. Yhdessä tekemisessä on voimaa, ja siksi sinua tarvitaan mukaan. Tarvitsemme ihmisiä huolehtimaan toinen toisistaan –  välittämisen kulttuuria yli rajojen.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme keskiössä on oltava suomalaisten turvallisuus, Suomen itsenäisyyden takaaminen ja rauhan puolesta työskenteleminen lähialueillamme sekä koko maailmassa. Suomeen ei pidä tuoda ydinaseita eikä vieraiden valtioiden pysyviä joukkoja. Suomen on jatkettava Ukrainan tukemista. Tarvitsemme ihmisiä toimimaan rauhan puolesta.

Tarvitsemme aktiivista toimintaa luonnon moninaisuuden puolesta ja määrätietoista toimintaa ilmaston lämpenemistä vastaan.

Vasemmistoliitto tarjoaa kansalaisille kanavan ja mahdollisuuden rakentaa vaihtoehtoa paremman tulevaisuuden puolesta. Reilumpi huominen edellyttää jatkossakin konkreettisia tekoja.

Liitteet