Pirkkalan Vasemmisto: Kuntien kilpailutuksissa kehittämisen varaa

22.3.2023

Pirkkalan Vasemmistoliitto piti vuosikokouksensa 16.3. Puheenjohtajana jatkaa Jouni Kallioluoma, varapuheenjohtajana Rauno Lehtinen ja sihteerinä/rahastonhoitajana Anne Lehtinen. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Hannele Ranta, Anna Kallunki ja Jouni Rasi.

Valtuuston listalla oleva Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n ajankohtaiset asiat -asiakohta kirvoitti keskustelua kuntien kilpailutusten kehittämisestä. Laatutekijöiden osuus kilpailutuksissa koettiin liian ohueksi, mikä on johtanut erilaisiin epäonnistumisiin. Toinen epäkohta on se, ettei työllistämisehtoa osata käyttää oikeastaan ollenkaan; osaan kilpailutuksista voitaisiin sisällyttää ehto pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi osana urakkaa. Kolmantena epäkohtana todettiin se, että kilpailutukset ovat usein sisällöltään liian laajoja niin, etteivät paikalliset yrittäjät pärjää ylikansallisille suuryhtiöille, joilla on laajemmat valikoimat.

KuHa Oy:llä on - tai ainakin pitäisi olla – kuntia parempaa asiantuntemusta neuvoa kuntia em. asioiden huomioimiseen. Siitähän kunnat – siis me veronmaksajat - maksamme.

Jouni Kallioluoma